You are here: Home > Bez kategorii > Dlaczego w pokojach hotelowych nie zawsze sprząta się pod łóżkami?

Dlaczego w pokojach hotelowych nie zawsze sprząta się pod łóżkami?

Sprzątanie w pokojach hotelowych należy do obowiązków sprzątaczek. Ten, kto bywa w pokojach hotelowych szybko zauważy jednak, że w chwili pobytu gościa hotelowego, w pokoju sprząta się tylko w niektórych miejscach. Są ku temu powody.

W dobrych hotelach w trakcie pobytu gościa hotelowego nie sprząta się pod łóżkami, by uniknąć podejrzeń o zabranie czegoś, co – na przykład – wypadło gościowi hotelowemu i wpadło pod łóżko. Z tego powodu żadna sprzątaczka nie sprząta w takich i podobnych miejscach, gdzie nie widzi, co odkurza.

Oczywiście nie można tez liczyć na sprzątanie, na półkach, biurkach, gdzie gość hotelowy zostawił pieniądze, wartościowy sprzęt elektroniczny i podobne rzeczy, które w trakcie sprzątania mogłyby ulec uszkodzeniu.

Takie podejście do sprzątania jest zrozumiale i wytłumaczalne i nie można mieć o to pretensji. Miejsca, które są widoczne, oczywiście zawsze będą sprzątane, tak zwane zakamarki pokoju sprząta się tylko pomiędzy pobytami gości. Warto dodać, że można zażyczyć sobie sprzątania częstszego lub nie wchodzenia do pokoju wcale i nie sprzątania w trakcie naszego pobytu. W takich, sytuacjach jednak, w chwili obecności gościa w pokoju hotelowym, obsługa może chcieć dokonać sprzątania, niektórych miejsc w pokoju czy przylegającej do niego łazience.

Comments are closed.